جوشکاری چیست؟
در صنعت و تولید، روشهای مختلفی برای تولید یک قطعه یا تجهیزات وجود دارد. از آنجایی که معمولا قطعات در سایز بزرگ را
)مانند یک مخزن ذخیره بزرگ یا یک خط لوله بزرگ( نمی توان به صورت یکپارچه تولید نمود )به علت هزینه زیاد( لذا برای
ساخت اینگونه تجهیزات مجبور هستیم در قسمتهای کوچک قطعه را به صورت یکپارچه تولید نمود و با استفاده از اتصالات
جوش آنها را مونتاژ و تولید نمود.
جوشکاری WeldingWelding Welding Welding یکی از رو شهای تولید م یباشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی )فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت(
ب هیکدیگر است؛ به گونه ای که خواص اتصال برابر با خواصماده پایه باشد.
جوشکاری یکی از فرایندهای اتصال دائمی قطعات )فلزی یا غیرفلزی(، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با به کارگیری یا بدون
بکارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده پرکننده م یباشد.
فرایندهای جوشکاری به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
- فرآیندهای جوشکاری ذوبی
- فرایندهای جوشکاری غیرذوبی )فشاری(


فرق جوشکاری با لحیم کاری
در عملیات جوشکاری فلز پایه معمولا ذوب می گردد و قسمتی از مذاب حاصل جوش می
گردد ولی در لحیم کاری فلز پایه به هیچ عنوان ذوب نمی شود. لحیم کاری نیز به دو
دسته لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم تقسیم می شود که تفاوت این دو در دمای
لحیم کاری است.
تفاوت دیگر لحیم کاری با جوشکاری در مقاومت آنهاست. جوشکاری معمولا مقاومت
بیشتری نسبت به لحیم کاری داشته ولی باعث اعوجاج در قطعه اصلی میشود در صورتی
که در لحیم کاری معمولا هیچ تغییر شکلی در فلز پایه ایجاد نخواهد شد.
بسیاری در صنعت لحیم کاری را با جوشکاری اشتباه می گیرند. که با توجه به تفاوت های ذکر شده می
توان نوع فرآیند را تشخیص داد.منطقه تاثیر حرارت در جوشکاری
heat heateffect effect effect zone یا HAZ به منطقه ای در جوشکاری گفته می شود که معمولا در
آن قسمت تغییر خاصیت در اثر حرارت جوشکاری رخ داده است.فرآیندهای جوشکاری
- فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی
- فرایندهای جوشکاری مقاومتی
- فرایندهای جوشکاری حالت جامد
- فرایند جوشکاری با گاز
- فرایند جوشکاری با اشعه الکترونی


فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی
جریان الکتریکی از جاری شدن الکترون ها در یک مسیر هادی ب هوجود م یآید. هرگاه در مسیر مذکور یک
شکاف هوا )گاز( ایجاد شود، جریان الکترونی و در نتیجه جریان الکتریکی قطع خواهد شد. چنا نچه
شکاف هوا به اندازه کافی باریک بوده و اختلاف پتانسیل و شدت جریان بالا، گاز میان شکاف یونیزه شده و
قوس الکتریکی برقرار می شود. از قوس الکتریکی به عنوان منبع حرارتی در جوشکاری استفاده می شود.
حرارت ایجاد شده در جوشکاری به دلیل حرکت الکترون ها در ستون قوس و بمباران الکترونی قطعه کار
می باشد.فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی
در جوشکاری قوسی به سه عامل در حین جوشکاری نیاز است:
- تولید کننده قوس الکتریکی )که معمولا الکترود وظیفه آن را دارد(
- محافظ مذاب جوش از اکسید شدن در برابر هوا )که معمولا سرباره یا گاز محافظ وظیفه آن را دارد(
- مذاب جوش برای ایجاد اتصال )که معمولا سیم جوش یا فلز پایه وظیفه تولید آن را دارد(


روش های جوشکاری با قوس الکتریکی عبارت اند از:
رو شهای جوشکاری با قوس الکتریکی عبارت اند از:
جوشکاری با الکترود دستی پوش شدار SMAW SMAW-shield shield metal metal metalarc weldweld
جوشکاری زیرپودری SAW SAW-submerge submerge submerge submergearc weldweld
جوشکاری با گاز محافظ GMAW GMAWGMAW یا MIG/ MAG MAG
جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی GTAW GTAWGTAW یا جوشکاری TIG
جوشکاری پلاسماجوشکاری با الکترود دستی پوشش دار SMAWSMAWSMAWSMAW-
این روش که یکی از پرکاربردترین روش های جوشکاری قوسی می باشد و در آن الکترود وظیفه ایجاد قوس و
ایجاد مذاب و ایجاد سرباره )برای حفاظت از اکسید شدن مذاب( را به صورت همزمان دارد
به همین علت این روش ساده ترین روش جوشکاری و با کمترین تجهیزات انجام می شود و تجهیزات مورد نیاز
برای اجرای آن یک دستگاه رکتی فایر یا ترانس )که با برق کار می کند( و الکترود نیاز است.
جوشکاری در این روش به صورت اتوماتیک و دستی )بیشتر دستی( انجام می شود. هزینه مناسب، راحتی، سرعت
و ... از جمله عواملی مهمی هستند که به پرکاربرد شدن این روش کمک نموده اند.

جوشکاری زیرپودری SAWSAWSAW-
در جوشکاری زیر پودری همانند جوشکاری دستی وظیفه تولید قوس و تولید مذاب جوش را
الکترود دارد ولی وظیفه حفاظت از مذاب در برابر اکسید شدن بر عهده پودر مخصوص می
باشد
این روش معمولا به صورت اتوماتیک انجام میگردد. جوشکاری با حجم بزرگ و سریع )بعضی
وقتها به یک پاس جوش زیرپودری برابر ده ها پاس جوش دستی می باشد(، هزینه تمام شده
بسیار کم )به علت کاهش دستمزد جوشکار( از جمله مزایای بزرگ این روش هستند. از طرف
دیگر وجود ناحیه HAZ بزرگ و نیاز به تجهیزات اولیه نسبتا گران قیمت )نسبت به جوش
دستی( از جمله ضعف های بزرگ این روش خواهد بود.جوشکاری با گاز محافظ GMAWGMAWGMAWGMAW یا MIG/MIG/MIG/MIG/MAGMAGMAG
در جوشکاری GMAW GMAW همانند جوشکاری دستی وظیفه تولید قوس و تولید مذاب جوش را
الکترود دارد ولی وظیفه حفاظت از مذاب در برابر اکسید شدن بر عهده گاز محافظ )دی
اکسید کربن( می باشد
این روش به صورت دستی یا اتوماتیک انجام میگردد. سرعت بسیار بالا )به علت اینکه الکترود
نیاز به صرف انرژی برای تولید سرباره ندارد(، سادگی و راحتی در جوشکاری، ناحیه HAZ
کوچکتر )به علت مصرف انرژی کمتر( از جمله مزایای بزرگ این روش هستند. از طرف دیگر
اضافه شدن هزینه گاز محافظ، تاثیرات مخرب کیفیت گاز محافظ بر جوش، ضعف شدید در
برابر وزش باد از جمله ضعف های بزرگ این روش خواهد بود.

تست جوش

جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی GTAWGTAWGTAWGTAW یا جوشکاری TIGTIGTIG
در جوشکاری GTAW GTAWGTAW وظیفه تولید قوس بر عهده الکترود و وظیفه تولید مذاب جوش بر عهده سیم جوش است و
همانند روش GMAWGMAW GMAW وظیفه حفاظت از مذاب در برابر اکسید شدن بر عهده گاز محافظ )معمولا آرگون( می
باشد
این روش به صورت دستی یا اتوماتیک انجام میگردد. قابلیت نفوذ مناسب، ناحیه HAZ کوچک، کیفیت بسیار بالا
جز محاسن بزرگ این نوع جوشکاری هستند. از طرف دیگر گران قیمت بودن، نیاز به مهارت بیشتر ، ضعف در
برابر وزش باد، امکان وجود ناخالصی الکترود تنگستنی در مذاب جوش از جمله ضعف های بزرگ این روش خواهد
بود.
در صنعت معروف است این روش خطرات بیشتری برای سلامتی انسان نسبت به روش های قبلی به علت وجود
گاز آرگون دارد. در صورتی که گاز آرگون یک گاز نجیب است و نمیتواند خطری برای سلامتی انسان داشته باشد.
در تحقیقات اخیر محققان به نتایج غیررسمی در مورد خطر استفاده از الکترود تنگستی برای سلامت انسان پی
برده اند. این الکترود با اینکه غیرمصرفی است ولی قابلیت تولید اشعه های مضر را دارد به همین علت اخیرا در
تلاش برای استفاده از الکترود های سرامیکی جایگزین در این روش هستند.


جهت شرکت در کلاس بازرسی جوش به سایت زیر مراجعه بفرمایید:
https://www.ejosh.ir/

جهت دریافت مدرک بین المللی جوش به سایت زیر مراجعه بفرمایید:
https://naftir.com/


جهت شرکت در دوره تست جوش به سایت زیر مراجعه بفرمایید:
http://naftfa.ir/